Dobry efekt współpracy

Dobry efekt współpracy

28 września odbyło się uroczyste oddanie do użytku kolejnej inwestycji drogowej zrealizowanej w tym roku przez Powiat Augustowski. Przebudowana została ul. Hoża i ul. Licealna w Augustowie.

Zadanie o wartości 1,7 mln zł zostało sfinansowane z budżetu Powiatu oraz budżetu Miasta Augustowa (po 640 tys. zł). Przebudowa tych ważnych dla mieszkańców ulic możliwa była dzięki dofinansowaniu w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych w kwocie 440 tys. zł. Ponadto Spółdzielnia Mieszkaniowa partycypowała w kosztach wykonania chodników i zatoki parkingowej w ciągu ulicy Licealnej.

W ramach realizacji inwestycji przebudowano kanalizację deszczową, wykonano stabilizację i podbudowy pod jezdnią i zatokami parkingowymi, nawierzchnię bitumiczną jezdni, zatoki parkingowe z kostki betonowej, chodniki oraz wjazdy.

Oddane do użytku ulice poświęcił ksiądz dziekan Wojciech Jabłoński – Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. W uroczystości wzięły udział władze Powiatu: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski i Andrzej Zarzecki. Miasto reprezentował Wojciech Walulik – Burmistrz Augustowa. Obecny był również Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Kazimierz Kożuchowski – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie. Udział wzięli również: Anna Sus-Cilulko – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Joanna Lisek, a także Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Przybyli również wykonawcy inwestycji: Andrzej Masiewicz – Prezes firmy POLDREN Sp. z o.o., , a także osoby bezpośrednio pracujące przy wykonywaniu inwestycji. W uroczystości uczestniczyli także mieszkańcy Augustowa, którzy będą korzystać z nowej ulicy.

Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski podkreślił, że inwestycja ta jest doskonałym przykładem na to, że działając wspólnie można wiele dokonać. Wyraził także nadzieję na realizację kolejnych wspólnych inwestycji i kontynuację dobrej współpracy.

Uroczyste otwarcie ulic było doskonałą okazją do wręczenia Medalu Zarządu Powiatu w Augustowie „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”. W dowód uznania za wkład wniesiony w rozwój samorządności, zaangażowanie oraz aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Augustowskiego odznaczony został Bogdan Dyjuk.
Red.

Oddanie do użytku ul. Hożej i Licealnej w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści