Powiat pozyskał dotację na ul.Głowackiego i ul.Młodości

Powiat pozyskał dotację na ul.Głowackiego i ul.Młodości

5 września została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528 Młodości w Augustowie”. Pieniądze pochodzą z „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Umowę podpisali: Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski oraz Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski przy kontrasygnacie Mirosława Krakowskiego – Skarbnika Powiatu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu wyniesie ok. 2,25 mln zł. Całkowita wartość inwestycji stanowi ok. 5,22 mln zł, w tym koszty kwalifikowalne to ok. 4,50 mln zł. Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.

Red.

Powiat pozyskał dotację na ul. Głowackiego i ul. Młodości

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści