Podpisanie umowy na modernizację piętra w SP ZZOD

3 września w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie podpisana została umowa na wykonanie modernizacji piętra i łącznika w budynku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby SP ZZOD w Augustowie.

Umowę, w obecności Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego i Katarzyny Beaty Sturgulewskiej – Wicestarosty Augustowskiego, podpisała Krystyna Wilczewska – Dyrektor SP ZZOD w Augustowie, zaś ze strony Wykonawcy podpisał Dariusz Żakiewicz – Właściciel firmy budowlanej DARDOM.

Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie o 20 liczby łóżek: o 16 w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym i o 4 w Hospicjum. W przypadku zwiększenia bazy, będzie można starać się o większy kontrakt z NFZ. Kwota dotacji celowej z budżetu Powiatu wyniesie 3,22 mln zł.

Red.

Podpisanie umowy na modernizację piętra w SP ZZOD