Analiza średniej zdawalności osób szkolonych w danym OSK

Analiza średniej zdawalności osób szkolonych w danym Ośrodku Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Augustowskiego w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.
Informacja dotycząca ilości uwzględnionych skarg złożonych na OSK z terenu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2018 r.

Załączniki: