„Nie można odcinać korzeni, z których się wyrosło…”

„Nie można odcinać korzeni, z których się wyrosło…”

Te słowa Świętego Jana Pawła II były mottem uroczystej promocji książki „Dialog pokoleń. Suwalszczyzna. Powiat Augustowski”, która powstała pod redakcją prof. dr hab. Barbary Falińskiej. Spotkanie odbyło się 13 czerwca w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

Książka poświęcona jest gwarze Powiatu Augustowskiego. Jest to zbiór opracowanych naukowo wywiadów przeprowadzanych przez młodzież II LO w Augustowie (pod kierunkiem Tomasza Choroszewskiego – Wicedyrektora Szkoły) z przedstawicielami starszego pokolenia, jak również fragmentów prac podyplomowych poświęconych badanemu zagadnieniu.

Prof. dr hab. Barbara Falińska przybliżyła zebranym historię badań dialektologicznych, która sięga lat 60. XX wieku. Podkreśliła też wagę omawianego zagadnienia i znaczenie gwary, jako specyficznej odmiany języka w polszczyźnie ogólnej.

Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski w swoim wystąpieniu wyraził słowa uznania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania książki. Zauważył, że upamiętnianie języka przedstawicieli najstarszego pokolenia, to wspaniała forma budowania „Małej Ojczyzny”, której język jest jednym z elementarnych składników. Swoją wypowiedź starosta ubarwił słownictwem gwarowym, pokazując jednocześnie, że język ten, poza specyfiką i atrakcyjnością czysto lingwistyczną, jest także zapisem pewnego rodzaju mentalności ludzkiej oraz typowo ludowego oglądu świata.

Dr hab. prof. UW  Elżbieta Wierzbicka – Piotrowska, jedna z recenzentek książki, przedstawiła ideę „Dialogu pokoleń”, jak również specyfikę najnowszego wydawnictwa z tej serii. Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Kultury Języka w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Uczniowie przeprowadzają wywiady z przedstawicielami najstarszego pokolenia, swoimi babciami i dziadkami, dzięki czemu przyczyniają się do ratowania językowej przeszłości, która coraz częściej i szybciej odchodzi w zapomnienie. Zgromadzony przez nich bezcenny materiał pomaga w zachowaniu i przekazaniu kolejnym pokoleniom ginącej kultury ludowej i gwary. Doniosłość tych badań potwierdził także prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta – Prezes Towarzystwa Kultury Języka. Przyznał, iż gwara jest niezwykle barwnym zjawiskiem językowym, dlatego prace nad jej badaniem, poza aspektem czysto naukowym, sprzyjają także zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych.

W uroczystości uczestniczyli również: Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Barbara Koronkiewicz – Dyrektor II LO, a także osoby biorące udział w badaniach dialektologicznych, a więc bohaterowie książki: Pani Marianna Bartoszewicz z Topiłówki, Pani Waleria Piekarska z Kamionki Starej, Pani Krystyna Borawska z Ponizia, Państwo Krystyna i Piotr Rowińscy z Nowinki, jak również uczniowie przeprowadzający badania: Ewelina Łapińska (II b), Aleksandra Julia Korzun (II b), Natalia Kierklo (II b), Kinga Borawska (II c), Kinga Bartoszewicz (II c), Paulina Bartoszewicz (II c) oraz Grzegorz Konrad Jurguć (II b).

Spotkanie uświetniły występy artystyczne, przybliżające zebranym kulturę naszego regionu. Julia Kopiczko (I c) oraz Grzegorz Jurguć (II b) wykonali  pieśni ludowe w języku gwarowym. Następnie dziewczęta z Zespołu Tańca Ludowego „Bystry” (Julia Kopiczko, Angelika Pomichter, Anna Lewkowicz i Klaudia Jermakow) opowiedziały o swojej pasji oraz zaprezentowały tradycyjne stroje noszone na Podlasiu. Specjalną niespodziankę przygotowała też Pani Krystyna Rowińska, która na co dzień występuje w zespole ludowym „Modry len”. Wykonała ona piosenkę poświęconą pracy przy żniwach, jak również opowiedziała o obyczajach ludowych.

Dialog pokoleń. Suwalszczyzna. Powiat AugustowskiDialog pokoleń. Suwalszczyzna. Powiat Augustowski Dialog pokoleń. Suwalszczyzna. Powiat Augustowski

Fot. II LO w Augustowie 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści