Wykaz nieruchomości

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj

Zarząd Powiatu w Augustowie

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Nieruchomość oznaczona Nr 415/4 o pow. 0,0135 ha położona w obrębie 5 miasta Augustowa przy ulicy Waryńskiego:

– posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00022226/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;

– jest niezabudowana;

– zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

– znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków woj. suwalskiego pod nr 5, jako Zespół Kanału Augustowskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 9 lutego 1979 r. znak K1.WKZ 534/5/d/79.

Cena nieruchomości – 15 237,24 zł.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Wicestarosta
mgr inż. Katarzyna Beata Sturgulewska
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 12.06.2018 r.