Powiat zakończył modernizację kolejnej drogi

Zadanie obejmowało przebudowę 1 km nawierzchni ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie.  Wykonane zostały nowe warstwy nawierzchni bitumicznych, uzupełniono pobocza żwirowe oraz wykonano oznaczenia poziome. Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe UNIDROG Sp. z o.o. Zadanie o wartości ponad 280 tys. zł zostało sfinansowane w całości z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Ponadto trwa przebudowa ul. Hożej i Licealnej w Augustowie. Do tej pory na odcinku ul. Hożej wykonano prace rozbiórkowe, wymieniono grunt i rozpoczęto przebudowę kanalizacji deszczowej. Trwają także roboty rozbiórkowe na ul. Licealnej. Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Prace na ul. Hożej zakończą się do końca czerwca.

Przebudowywany jest również odcinek drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki. Dokonano już wycinki drzew, trwają prace polegające na formowaniu korpusu drogowego i przebudowie przepustów. Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem i zostaną zakończone do końca czerwca br.

Prosimy o wyrozumiałość wszystkich użytkowników przebudowywanych dróg i przepraszamy za utrudnienia, jakie mogą wyniknąć w trakcie prowadzonych prac.

Modernizacja ulicy Rajgrodzkiej Modernizacja ulicy Rajgrodzkiej Modernizacja ulicy Rajgrodzkiej