Dofinansowanie z Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych

Dofinansowanie z Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych

W piątek 13 kwietnia Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, przy kontrasygnacie Jadwigi Dobrowolskiej – Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego, podpisali umowę o dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie ulicy Hożej (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej) oraz ulicy Licealnej w Augustowie.

W imieniu Samorządu Województwa umowę podpisali: Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego i Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Powiat Augustowski w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych otrzyma 440 tys. zł.

– To instrument wsparcia dla samorządów lokalnych, który po raz pierwszy został wprowadzony w życie w naszym województwie i to głównie na wasz, samorządów lokalnych wniosek. Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel w sumie 4,9 mln zł. Kwota może nie jest zbyt duża, ale każda złotówka się liczy – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński. – Gratuluję samorządom, że włączyły się w ten projekt.

W ogłoszonym konkursie o dofinansowanie ubiegały się wszystkie powiaty województwa podlaskiego. Wniosek Powiatu Augustowskiego znalazł się w gronie trzech najlepiej przygotowanych dokumentacji.

Red.

Dofinansowanie z Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych

Fot. UMWP

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści