1

Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Marii Daniłowicz

Dyrektorowi Policealnego Studium Farmaceutycznego w Augustowie

oraz Panu Jerzemu Daniłowiczowi

Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie

z powodu śmierci

MAMY i TEŚCIOWEJ

składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,

Zarząd Powiatu w Augustowie

i pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie