Informacje dotyczące OSK za II półrocze 2017r.

Analiza średniej zdawalności osób szkolonych w danym Ośrodku Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Augustowskiego w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2017r.

Informacja dotycząca ilości uwzględnionych skarg złożonych na Ośrodki Szkolenia Kierowców  z terenu Powiatu Augustowskiego za II półrocze 2017r.