Najlepsi uczniowie województwa podlaskiego

52 prymusów, laureatów olimpiad wojewódzkich i ogólnopolskich odebrało 28 grudnia w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej stypendia i nagrody za osiągnięcie w nauce. Otrzymał je każdy, kto uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego 5,00 i był co najmniej trzykrotnym laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu wojewódzkim bądź jednokrotnym na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazła się uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.

Więcej informacji tu: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/edukacja_nauka/wyroznieni-przez-zarzad-wojewodztwa-podlaskiego.html

Laureatka Olimpiady Filozoficznej

Fot. ZSO