Informacja o obradach XXVII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

Uprzejmie informuję, że obrady XXVII sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 r. (materiał zostanie dostarczony na 7 dni przed terminem sesji)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2021.
  (materiał zostanie dostarczony na 7 dni przed terminem sesji)
 1. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018 – 2022.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
  (materiał zostanie dostarczony na 7 dni przed terminem sesji)
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.
 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/17 z dnia 14 listopada 2017 r.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Sobolewski