Bon na szkolenie

W poniedziałek 11 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego, w ramach projektu zintegrowanego „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

W uroczystościach wzięli udział: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Cezary Cieślukowski – Kierownik projektu,  Joanna Lisek – Dyrektor ZSO, Anna Sus-Cilulko – Wicedyrektor  ZSO, Beata Żukowska – Koordynator powiatowy projektu, Doradcy Zawodowi: Małgorzata CzyżewskaKleczkowska, Monika Korzun, Agnieszka Paśkowska oraz zaproszeni goście.

– Lokalizacja CDEZ jest w najlepszym z możliwych miejsc, w szkole z tradycją, potencjałem i przyszłością, gdzie bije źródło wiedzy – powiedział Starosta Szlaszyński – Cieszę się , że dzięki temu projektowi z dofinansowania może skorzystać 544 osób z naszego Powiatu, które chcą podnieść swoje kwalifikacje – dodał.

Cezary Cieślukowski podkreślił, że rozpoczyna się największe pod względem znaczenia, zasięgu i potencjału w historii kształcenia ustawicznego osób dorosłych przedsięwzięcie w regionie. Projekt jest realizowany na terenie miasta Suwałki (Lidera projektu) oraz 5 powiatów, augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego, monieckiego i grajewskiego. Stowarzyszenie Euroregion Niemen, jest odpowiedzialne za zarządzanie projektem. Szacowana wartość wydatków to ponad 30 mln zł, w tym 6,2 mln zaplanowano w Powiecie Augustowskim.

Projekt jest realizowany od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. i w szczególności jest adresowany do osób powyżej 50 roku życia, oraz osób z wykształceniem najwyżej średnim. Współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Uczestnicy projektu skorzystają z dofinansowania w wysokości 90% kosztów studiów podyplomowych, szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe lub umiejętności posługiwania się językami obcymi, a także kursów kompetencji ogólnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. 10% kosztów szkolenia uczestnicy projektu pokryją ze środków własnych. Dofinansowane będą usługi szkoleniowe oferowane przez profesjonalne firmy certyfikowane w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/).

Zachęcamy do zgłaszania swego udziału w projekcie poprzez stronę internetową: http://www.bonnaszkolenie.pl/.

Bon na szkolenie Bon na szkolenie Bon na szkolenie Bon na szkolenie Bon na szkolenie Bon na szkolenie Bon na szkolenie Bon na szkolenie

Zdjęcia M.Chodacz

Drukuj (otwiera nowe okno)