Bon na szkolenie

Bon na szkolenie

W poniedziałek 11 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego, w ramach projektu zintegrowanego „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

W uroczystościach wzięli udział: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Cezary Cieślukowski – Kierownik projektu,  Joanna Lisek – Dyrektor ZSO, Anna Sus-Cilulko – Wicedyrektor  ZSO, Beata Żukowska – Koordynator powiatowy projektu, Doradcy Zawodowi: Małgorzata CzyżewskaKleczkowska, Monika Korzun, Agnieszka Paśkowska oraz zaproszeni goście.

– Lokalizacja CDEZ jest w najlepszym z możliwych miejsc, w szkole z tradycją, potencjałem i przyszłością, gdzie bije źródło wiedzy – powiedział Starosta Szlaszyński – Cieszę się , że dzięki temu projektowi z dofinansowania może skorzystać 544 osób z naszego Powiatu, które chcą podnieść swoje kwalifikacje – dodał.

Cezary Cieślukowski podkreślił, że rozpoczyna się największe pod względem znaczenia, zasięgu i potencjału w historii kształcenia ustawicznego osób dorosłych przedsięwzięcie w regionie. Projekt jest realizowany na terenie miasta Suwałki (Lidera projektu) oraz 5 powiatów, augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego, monieckiego i grajewskiego. Stowarzyszenie Euroregion Niemen, jest odpowiedzialne za zarządzanie projektem. Szacowana wartość wydatków to ponad 30 mln zł, w tym 6,2 mln zaplanowano w Powiecie Augustowskim.

Projekt jest realizowany od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. i w szczególności jest adresowany do osób powyżej 50 roku życia, oraz osób z wykształceniem najwyżej średnim. Współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Uczestnicy projektu skorzystają z dofinansowania w wysokości 90% kosztów studiów podyplomowych, szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe lub umiejętności posługiwania się językami obcymi, a także kursów kompetencji ogólnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. 10% kosztów szkolenia uczestnicy projektu pokryją ze środków własnych. Dofinansowane będą usługi szkoleniowe oferowane przez profesjonalne firmy certyfikowane w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/).

Zachęcamy do zgłaszania swego udziału w projekcie poprzez stronę internetową: http://www.bonnaszkolenie.pl/.

Bon na szkolenie Bon na szkolenie Bon na szkolenie Bon na szkolenie Bon na szkolenie Bon na szkolenie Bon na szkolenie Bon na szkolenie

Zdjęcia M.Chodacz

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści