Otwarcie mostu na rzece Bargłówka

W Bargłowie Kościelnym 4 grudnia odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanego mostu na rzece Bargłówka wraz z dojazdami o długości 2 km. Zadanie o wartości 2,96 mln zł zostało dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (1,34 mln zł) oraz z budżetu Powiatu Augustowskiego i Gminy Bargłów Kościelny (po 813 tys. zł).

W miejscu istniejącego przepustu wybudowano most z prefabrykowanych łupin żelbetowych o długości 13,0 m i szerokości 11,7 m oraz nośności 50 ton. W ramach zadania przebudowano również dojazdy do mostu, wykonano chodniki, przebudowano dwa przepusty pod drogą, wykonano warstwy konstrukcyjne pod poszerzenie nawierzchni jezdni oraz nowe nawierzchnie bitumiczne na jezdni i zjazdach.

W obecności zgromadzonych mieszkańców drogę poświęcił ksiądz kanonik Janusz Mroczkowski – Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym. Honorowymi gośćmi uroczystości byli: Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jan Zabielski – Wicewojewoda Podlaski. Obecne były władze Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu, Ireneusz Sokołowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu oraz Członkowie Zarządu: Marek Dobkowski i Lech Haraburda. Gminę Bargłów Kościelny reprezentowali: Andrzej Kwieciński – Wójt Gminy, Jan Romanowski – Przewodniczący Rady Gminy, Andrzej Gołębicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz Andrzej Karpio – Sołtys wsi. W uroczystości wzięli także udział: Daniel Hiero Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Joanna Jaśko – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu. Uczestniczył również Artur Krasowski – Dyrektor Oddziału Białystok STRABAG, firmy, która wykonywała inwestycję.

Red.

Otwarcie mostu na rzece BargłówkaOtwarcie mostu na rzece Bargłówka

fot. K.Batus