II LO Laureatem Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

II LO Laureatem Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

Miło nam poinformować, że II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie zostało jednym z sześciu laureatów Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Kapituła, pod przewodnictwem dr. Jarosława Szarka – prezesa IPN, wybrała nagrodzonych spośród 47 zgłoszeń z województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. Poza II LO w Augustowie, wśród tegorocznych laureatów znaleźli się: Wojciech Ciesielski, Walenty Jabłoński, Władysław Kałudziński, Irena Kostera, Dr Janina Luberda-Zapaśnik.

Nagroda Honorowa „Świadek Historii” jest regionalnym odpowiednikiem ogólnopolskiej Nagrody Honorowej IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”. Mogą ją otrzymać osoby fizyczne oraz instytucje i stowarzyszenia, szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego.

II LO w Augustowie od 25 lat prowadzi wyjątkowo aktywną działalność na rzecz upamiętniania historii narodu polskiego. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów, wartości patriotyczne stały się fundamentem kształcenia uczniów i wyróżniają jej absolwentów. Cechą szczególną szkoły jest to, że uczy młodzież historii, która harmonijnie łączy się z teraźniejszością i kształtuje postawy obywatelskie. Szczególne zaangażowanie społeczności szkoły widać w zakresie historii regionalnej: upamiętnianiu i propagowaniu wiedzy o Obławie Augustowskiej oraz o działalności miejscowych struktur podziemia niepodległościowego. Młodzież realizuje własne projekty edukacyjne, uczestniczy w konkursach regionalnych i ogólnopolskich realizowanych przez inne podmioty, od lat współtworzy projekty białostockiego Oddziału IPN.

Uroczysta gala IX edycji nagrody odbędzie się 7 grudnia w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Nagrody wręczy Jan Baster – Wiceprezes Instytutu.

Red.

Świadek historii

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści