Pożyczki na Rozwój Turystyki

Pożyczki na Rozwój Turystyki

Minister Rozwoju i Finansów powierzył 200 mln zł Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który będzie je udostępniać firmom z sektora MŚP prowadzącym działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej na terenie pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z instytucjami finansującymi na łączną kwotę 50 mln zł. To pierwsza z transz środków, które będą udostępniane stopniowo przedsiębiorcom do 2026 r. Łączny budżet projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” to 200 mln zł, których dysponentem jest Minister Rozwoju.

Pożyczki na Rozwój Turystyki przeznaczone będą w całości na finansowanie inwestycji na terenie Polski Wschodniej. Pożyczki – o wartości jednostkowej do 500 tys. zł, będą udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, na okres do 5 lat. Na szczególne preferencje liczyć mogą Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPRy) Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz młode przedsiębiorstwa (do dwóch lat działalności).

 

Na jakie projekty można otrzymać pożyczkę?

Pożyczki będą udzielane m.in. na budowę i rozbudowę miejsc noclegowych, zwiększenie jakości i standardu świadczonych usług, budowę i remont infrastruktury uzdrowiskowej czy rekreacyjno-sportowej. Mogą ją otrzymać także przedstawiciele tradycyjnych zawodów, zajmujący się rękodziełem i rzemiosłem, firmy wytwarzające i sprzedające żywność ekologiczną czy produkty tradycyjne i regionalne.

 

Do kogo zgłosić się po pożyczkę?

Aby otrzymać pożyczkę, należy zwrócić się do instytucji finansujących. W województwie podlaskim jest to: ECDF S.A. z Mega Sonic S.A.(http://www.ecdf.pl/podmiot/pozyczki)

 

Przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 listopada 2017 r., o godz. 12.00, w sali 115 (I p.) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1).

Zgłoszenia można kierować na adres: katarzyna.sulek@bgk.pl

Więcej o Projekcie znajdziesz na stronie www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści