Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie dla SP ZOZ w Augustowie

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

Nieruchomość oznaczona Nr 65/1 o pow. 0,4701 ha, Nr 65/6 o pow. 0,0679 ha, Nr 65/9 o pow. 0,3198 ha, Nr 65/10 o pow. 1,2704 ha oraz Nr 65/12 o pow. 1,6470 ha położona w obrębie 4 Miasta Augustów przy ul. Szpitalnej 12:

  • posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00014824/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Augustowie;
  • zabudowana budynkami szpitalnymi;
  • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1-UZ – tereny usług zdrowia.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. kom. 572 397 062.

Augustów, dnia 02 października 2017 r.