Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Miastu Augustów

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Miasto Augustów.

Nieruchomość lokalowa o powierzchni 245,63 m2 wraz z udziałem 24563/109898 w zabudowanej budynkiem administracyjnym nieruchomości o powierzchni 0,1425 ha, położonej w Augustowie obręb 3, oznaczonej numerem 3541/23.

  • posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00019363/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Augustowie;
  • brak planu zagospodarowania przestrzennego;
  • w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Augustowa teren oznaczony jest symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Cena nieruchomości – 491 200 zł netto.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205 (I piętro), tel. kom. 572 397 062.

 

Augustów, dnia 25 września 2017 r.