Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj

Wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość oznaczona Nr 4050 o pow. 0,0987 ha położona w obrębie 7 miasta Augustowa:

  • posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00009706/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Augustowie;
  • zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym drewnianym wzniesionym około 1945 r., o powierzchni zabudowy 68 m2 oraz stodołą drewnianą wzniesioną około 1945 r.
    o powierzchni zabudowy 75 m2;
  • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w większości na terenie oznaczonym symbolem: 17UT – teren usług turystycznych oraz częściowo w kompleksach 1KDL – pas drogi publicznej klasy lokalnej i 11 CP – ciąg pieszy.

Cena nieruchomości – 300 000 zł netto.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. kom. 572 397 062.

 

Augustów, dnia 08 września 2017 r.