Przebudowa drogi Bargłów Kościelny – Netta Folwark

W Bargłowie Kościelnym 14 lipca odbyło się uroczyste otwarcie ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Netta Folwark. Realizacja inwestycji o wartości ok. 2,65 mln zł była możliwa dzięki pozyskaniu przez Powiat Augustowski wspólnie z Gminą Bargłów Kościelny środków finansowych z rządowego Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Z Programu pochodzi kwota w wysokości ok. 1,3 mln zł, zaś wkład własny zapewniły Powiat oraz Gmina, przy czym udział Gminy wyniósł 51% wkładu własnego, co umożliwiło uzyskanie wyższej liczby punktów.

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nowych nawierzchni jezdni bitumicznych o szerokości 5,50 m lub 6,0 m na trzech odcinkach dróg o łącznej długości ponad 3,5 km, chodników w ciągu dwóch dróg, dwie drogi zyskały zatoki autobusowe. Wykonano nowe nawierzchnie zjazdów na posesje (bitumiczne lub z kostki betonowej), pobocza żwirowe szerokości 1,25 m  (lokalnie 0,75 m), przebudowano skrzyżowania. Wprowadzono także oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, wykonano odwodnienie jezdni.

W obecności zgromadzonych mieszkańców drogę poświęcił ksiądz kanonik Janusz Mroczkowski – Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym. Obecne były władze Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Marek Dobkowski – Członek Zarządu Powiatu, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu, Wiesława Jedlińska – Wiceprzewodnicząca Rady, radni Leszek Płoński i Dariusz Szkiłądź. Przybyły władze Gminy Bargłów Kościelny: Andrzej Kwieciński – Wójt Gminy, Jan Romanowski – Przewodniczący Rady Gminy, Andrzej Gołębicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bargłów Kościelny. W uroczystości wzięli także udział  skarbnicy: Dorota Osewska – Skarbnik Gminy Bargłów Kościelny i Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu oraz Radosław Wawiórko – Sekretarz Gminy Bargłów Kościelny, Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Małgorzata Mikos – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu. Uczestniczył również Artur Krasowski – Dyrektor Oddziału Białystok STRABAG, firmy, która wykonywała inwestycję, Krzysztof Palczewski – Kierownik Budowy oraz Marcin Sieńkowski – Inspektor Nadzoru.

W uroczystości udział wzięła delegacja Rejonu Grodzieńskiego na czele z Janem Wasilewskim, jej przewodniczącym, która wcześniej uczestniczyła w podpisaniu porozumienia o współpracy z Powiatem Augustowskim. Goście z Białorusi mieli okazję zobaczyć efekty współpracy samorządów z naszego Powiatu.

– W ramach tego zadania przebudowaliśmy trzy odcinki dróg powiatowych stanowiące część szkieletu komunikacyjnego Gminy Bargłów Kościelny – powiedział starosta Jarosław Szlaszyński. – Dzięki dobrej współpracy z władzami Gminy przystępujemy do realizacji kolejnego zadania.

Następnie starosta Szlaszyński zaprosił uczestników spotkania na „wbicie szpadla” jako symboliczne rozpoczęcie nowej inwestycji Powiatu Augustowskiego i Gminy Bargłów Kościelny. Zadanie obejmuje m.in. przebudowę mostu na rzece Bargłówka i przebudowę dojazdów na łącznej długości 1 km, wykonanie chodnika i zatoki parkingowej w Bargłowie Kościelnym, poszerzenie jezdni do 6,0 m na odcinku, gdzie przewidziano obustronne chodniki i do 5,5 m na pozostałym odcinku oraz nowej warstwy bitumicznej jezdni grubości 4 cm wraz ze zjazdami na przyległe posesje. Fundusze na realizację zadania o wartości prawie 2 mln zł pochodzą w 50% z rezerwy subwencji ogólnej, pozostała część sfinansowana będzie po 50% z budżetów Powiatu i Gminy. Zakończenie prac zaplanowano na koniec października bieżącego roku.

Red.

 

Przebudowa drogi Bargłów Kościelny – Netta Folwark
fot. Kamil Batus

 

Przebudowa drogi Bargłów Kościelny – Netta Folwark
fot. Kamil Batus

 

Przebudowa drogi Bargłów Kościelny – Netta Folwark
fot. Kamil Batus

 

Przebudowa drogi Bargłów Kościelny – Netta Folwark
fot. Kamil Batus