Matura 2017

Ukazała się wstępna informacja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży  o wynikach egzaminu maturalnego, przeprowadzonego w maju 2017r. Wyniki augustowskich szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski w załączeniu.