Podziękowanie za dar serca

Podziękowanie za dar serca

26 czerwca przed sesją Rady Powiatu Helena Jolanta Sołtys – Przewodnicząca Rady Seniorów w Augustowie przekazała serdeczne podziękowania za włączenie się radnych Rady Powiatu w Augustowie w akcję „Pudełka Życia”.

W liście skierowanym do Rady Powiatu czytamy: „Rada Seniorów Miasta Augustowa składa serdeczne podziękowania za dar serca, wsparcie i zrozumienie jak wielkie znaczenie w momentach zagrożenia zdrowia i życia zwłaszcza dla seniorów ma dobra informacja dotycząca stanu zdrowia uwidoczniona w „Pudełku Życia”. Rada Seniorów prosi o przyjęcie najszczerszych wyrazów naszej wdzięczności i wzruszenia, że kolejny raz udało się coś wspaniałego dokonać dla dobra wspólnego.”

Podziękowania przyjęli Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie.

„Pudełka  Życia” zostały przygotowane w ramach wspólnej akcji radnych miejskich i powiatowych, a fundusze na ten cel pochodziły z diet radnych Miasta i Powiatu. Uroczyste przekazanie „Pudełek Życia” odbyło się 21 czerwca w Miejskim Domu Kultury. Koordynatorem akcji był Michał Kotarski – radny Rady Powiatu, pracownik Urzędu Miejskiego w Augustowie.

„Pudełko Życia” zawiera dane o przebytych i obecnych chorobach oraz przyjmowanych lekach danej osoby. Pudełko przechowywane jest w domu – w lodówce, oznakowanej logo akcji. Osoba udzielająca pomocy czy zespół ratowniczy na podstawie zawartości pudełka może szybko podjąć decyzję dotyczącą leczenia.

Red.

Podziękowanie za dar sercaPodziękowanie za dar serca

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści