Pudełka życia dla seniorów

21 czerwca w Miejskim Domu Kultury odbyło się uroczyste przekazanie „pudełek życia” przygotowanych w ramach wspólnej akcji radnych miejskich i powiatowych. „Pudełko życia” zawiera dane o przebytych i obecnych chorobach oraz przyjmowanych lekach danej osoby. Pudełko przechowywane jest w domu – w lodówce, oznakowanej logo akcji. Osoba udzielająca pomocy czy zespół ratowniczy na podstawie zawartości pudełka może szybko podjąć decyzję dotyczącą leczenia. Fundusze na przygotowanie pudełek pochodziły z diet radnych Miasta i Powiatu.

W uroczystości przekazania „pudełek życia” w imieniu władz Miasta Augustowa uczestniczyli: Wojciech Walulik – Burmistrz Augustowa oraz Adam Wysocki i Mirosław Zawadzki – Radni Rady Miejskiej w Augustowie, w imieniu Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski i Andrzej Zarzecki – Członek Zarządu Powiatu w Augustowie oraz Michał Kotarski – Radny Rady Powiatu w Augustowie, koordynator akcji.

–  Popieram wszelkie działania, które służą mieszkańcom naszego miasta – powiedział Starosta Jarosław Szlaszyński. – Cieszę się, że w ten sposób możemy pomóc osobom starszym.

„Pudełka życia” przekazano przedstawicielom stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych. W ich imieniu podziękowała Jolanta Sołtys – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Red.

Pudełka życia Pudełka życia Pudełka życia Pudełka życia Pudełka życia Pudełka życia

Fot. Z. Bartoszewicz