Na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży

Na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży

W dniu 16 czerwca w Starostwie Powiatowym odbyło się podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Augustowskim, Stowarzyszeniem Polska Organizacja Wojskowa i Zespołem Szkół Technicznych w Augustowie w sprawie współpracy obejmującej podejmowanie wspólnych działań na rzecz obronności Państwa i wychowania patriotyczno – obywatelskiego młodzieży. Porozumienie podpisali w imieniu Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, w imieniu Stowarzyszenia: ppłk Piotr Augustynowicz – Komendant Główny POW oraz w imieniu ZST: Maciej Oleksy – Dyrektor Szkoły. W uroczystości uczestniczyli Członkowie Zarządu Powiatu w Augustowie: Marek Dobkowski, Lech Haraburda i Andrzej Zarzecki oraz Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie i Wiesława Jedlińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.

Strony zadeklarowały współpracę na rzecz umacniania postaw patriotycznych w środowisku lokalnym, kultywowania polskich tradycji wojskowych, edukacji proobronnej młodzieży. Planowane działania obejmą również podnoszenie poziomu sprawności fizycznej młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Red.

 

Na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży
Na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży – fot.1
Na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży
Na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży – fot.2
Na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży
Na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży – fot.3
Na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży
Na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży – fot.4
Na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży
Na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży – fot.5
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści