Podlaska Konferencja „Równać Szanse”

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zapraszają  organizacje pozarządowe na Podlaską Konferencję Równać Szanse, która odbędzie się 13 czerwca 2017 w godz. 10:00 – 15:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, przy ul. Wyszyńskiego 1.

Celem Konferencji jest promocja Programu Równać Szanse, jego założeń, filozofii działania, prowadzonych konkursów oraz publikacji wydawanych w ramach Programu. Konferencja ma na celu promowanie najlepszych projektów zrealizowanych w ramach Programu w woj. podlaskim, wzajemną wymianę doświadczeń i inspirację dla organizacji pracujących z młodzieżą w woj. podlaskim. Podczas konferencji odbędą się prezentacje projektów, debata z udziałem ekspertów, warsztaty i dyskusje.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://goo.gl/forms/5EqGOQE0fqsqAU3w1

Więcej informacji dostępnych na stronie www.stopa.org.pl