Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Wiesławowi Wielgatowi
Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 4 w Augustowie

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Przewodniczący Rady
oraz Radni Rady Powiatu w Augustowie