Inicjatywa Społeczna Roku

Inicjatywa Społeczna Roku

Wojewoda Podlaski ogłosił konkurs Inicjatywa Społeczna Roku skierowany do organizacji pozarządowych województwa podlaskiego, którego celem jest promowanie inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną, zasad współżycia społecznego, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs adresowany jest do organizacji działających w województwie podlaskim. Do konkursu mogą być zgłoszone działania realizowane w 2016 roku. Tytuły Laureata konkursu Inicjatywa Społeczna Roku będą przyznawane w kategoriach: edukacja i sport, kultura i dziedzictwo narodowe, budowanie wspólnoty lokalnej, polityka społeczna. Termin składania zgłoszeń trwa od 24 kwietnia do 15 maja 2017 roku. Zgłoszeń dokonuje się poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: inicjatywaspoleczna@bialystok.uw.gov.pl.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.bialystok.uw.gov.pl/Inicjatywa+Spoleczna+roku.pl

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści