Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Marcie Pomichter 

z powodu śmierci

MĘŻA

składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego