Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Mirosławowi Krakowskiemu

Skarbnikowi Powiatu  

z powodu śmierci

MAMY

składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Zarząd Powiatu w Augustowie,

Przewodniczący Rady Powiatu i Radni Rady Powiatu w Augustowie

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie