Klub Strzelecki „Krechowiak”

Klub Strzelecki „Krechowiak”

W listopadzie 2016 roku rozpoczął działalność Augustowski Klub Strzelecki „Krechowiak”.  Dla społeczności Augustowa i okolic jest to ważna wiadomość, bowiem powstanie klubu umożliwi uprawianie w naszym mieście sportu strzeleckiego. Celem działalności klubu jest m.in. organizowanie, upowszechnianie i rozwijanie wszelkich form strzelectwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Ważnym elementem jest także prowadzenie działalności wychowawczej, krzewienie tradycji polskich sił zbrojnych, historii broni oraz wychowanie młodzieży w systemie wartości patriotycznych. Prezesem Zarządu Klubu wybrany został Mieczysław Kapłanow.

Na strzelnicy zlokalizowanej w Klonownicy koło Augustowa 18 grudnia klub przeszedł chrzest bojowy. Podczas inauguracji członkowie klubu odbyli pierwsze ostre strzelanie. Była to też okazja do spotkania miłośników strzelectwa z województwa podlaskiego. Na strzelnicę przyjechało ponad sto osób zarówno z prężnie działających klubów strzeleckich: „Kaliber 45”, „Marksman”, „Pogranicze” jak i członkowie kół łowieckich oraz pracownicy nadleśnictw. Na inaugurację przybył starosta Jarosław Szlaszyński.

Członkom Augustowskiego Klubowi Strzeleckiego „Krechowiak” życzymy aby, wszystkie strzały trafiały wprost w przysłowiową „dziesiątkę”.
ZK

Klub Strzelecki „Krechowiak” - Fot. Jacek Kożańczuk
Klub Strzelecki „Krechowiak” – Fot. Jacek Kożańczuk
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści