Informacja o posiedzeniu XXI sesji rady powiatu

Informacja o posiedzeniu XXI sesji rady powiatu

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach XXI sesji Rady Powiatu w Augustowie, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie odznaczeń i złożenie podziękowań.
 4. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2016 – 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017  – 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 86/XII/2015 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 14. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Sobolewski

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści