Zmodernizowana droga Pomiany Popowo

Zmodernizowana droga Pomiany Popowo

W Pomianach 12 grudnia przekazano uroczyście do użytku drogę Pomiany – Popowo. Zadanie o wartości 1,02 mln zł zostało zrealizowane przez Powiat Augustowski wspólnie z Gminą Bargłów Kościelny z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Z Programu pozyskano kwotę w wysokości ok. 497 tys. zł, zaś wkład własny zapewniły Powiat oraz Gmina, przy czym udział Gminy wyniósł 51% wkładu własnego, co umożliwiło uzyskanie wyższej liczby punktów.
     Na drodze o długości 2,093 km i szerokości 5,5 wykonano podbudowę kruszywową stabilizowaną mechanicznie o grubości 25 cm, a następnie nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm warstwy wiążącej i 4 cm warstwy ścieralnej. Została wykonana nawierzchnia zjazdów indywidualnych i publicznych, odwodnienie jezdni w postaci rowów przydrożnych, rowów krytych, ścieków prefabrykowanych oraz przepustów z tworzyw sztucznych, przebudowano także kolidujące odcinki sieci telekomunikacyjnej.
W obecności zgromadzonych mieszkańców wsi Pomiany i Popowo drogę poświęcili księża: ksiądz prałat Hieronim Mojżuk – Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie oraz ksiądz kanonik Janusz Mroczkowski – Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym. Obecne były władze Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski i Lech Haraburda oraz Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu i Ireneusz Sokołowski – Wiceprzewodniczący Rady. Przybyły władze Gminy Bargłów Kościelny: Andrzej Kwieciński – Wójt Gminy, Jan Romanowski – Przewodniczący Rady Gminy, radny Teofil Szczepanowski oraz sołtys wsi Pomiany Marzena Kowalska. W uroczystości uczestniczył Artur Krasowski – Dyrektor STRABAG Oddział Białystok, firmy, która wykonywała inwestycję.
– Dobra współpraca Powiatu i Gminy zaowocowała modernizacją drogi bardzo potrzebnej mieszkańcom – powiedział starosta Szlaszyński. – Inwestycje drogowe powinny być priorytetem w działalności każdego samorządu, bowiem realizacja zadań drogowych przekłada się na poprawę dostępności komunikacyjnej oraz wpływa na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców miejscowości oddalonych od ośrodków miejskich.

Red.

pom_pop_3
pom_pop_2
pom_op_1
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści